ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΡΑΠ ΙΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΡΑΠ ΙΚΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΡΑΠ ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΚΡΑΠ

ΑΦΜ: 800539996

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 128399601000

Διαχειριστής: Διονυσόπουλος Χαράλαμπος

Εταίροι: Διονυσόπουλος Ιωάννης, Διονυσόπουλος Χαράλαμπος, Αλεβιζόπουλος Βασίλειος